adw.,

Kancelaria  Adwokacka (tel. 886 516 893)  w  Jeleniej Górze,  w  ramach prowadzonej działalności  świadczy  usługi  prawne   w  zakresie obsługi prawnej osób indywidualnych oraz (firm). Udziela stałych i doraźnych porad prawnych.

Reprezentuje Klienta przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz osobami prywatnymi (fizycznymi).

Kancelaria zajmuje się sprawami w zakresie prawa: cywilnego, karnego, gospodarczego, autorskiego, rodzinnego, pracy, budowlanego, mieszkaniowego, ubezpieczeń społecznych, odszkodowawczego, etc.